Tillitsløftet

Ved service og reparasjoner bruker alltid Mekonomen originaldeler eller reservedeler av tilsvarende kvalitet. Med originaldel menes at produktene produseres eksakt i henhold til den spesifikasjonen som benyttes når delene monteres på bilfabrikken. Reservedeler av tilsvarende kvalitet er deler som opprettholder minst originaldelskvalitet, men som i seg selv også kan være av høyere kvalitet.

Tar du service hos Mekonomens verksteder gjelder din nybilgaranti. Vi bruker alltid originaldeler eller deler av tilsvarende kvalitet og følger bilprodusentens serviceanbefalinger. Etter utført arbeid stempler/registrerer vi i din servicebok, noe som er verdifullt den dagen du skal selge eller bytte bilen.

På deler og reparasjoner, følges de krav som er regulert gjennom Lov om håndverertjenester og Forbrukerkjøpsloven.

 

Ved salg/montering av brukte deler gjelder følgende:Vi gir forbruker 30 dager bytterett (angrerett), men det beregnes et returgebyr på inntil 20%. Dersom de kjøpte delene er åpnet, endret eller tatt fra hverandre bortfaller enhver reklamasjon/bytterett.Deler som er prøvd/montert og funnet i orden tas ikke i retur.Reklamasjonsretten omfatter ikke slitedeler som følger med på motor/gir ved levering, dvs pakninger, slanger, clutch, vannpumpe og andre liknende slitedeler. Reklamasjonsretten omfatter heller ikke skade på motor/gir forårsaket noen av disse delene har blitt defekte. Hvis du har mottatt en defekt vare, eller varen har blitt defekt innenfor reklamasjonstiden, vil tilsvarende erstatningsvare bli levert om mulig. Hvis vi ikke kan levere tilsvarende erstatningsvare vil kjøpesummen bli kreditert.Kostnader ved montering/demontering vil ikke bli dekket av Batteri Elektro, hvis en brukt del skulle ha/være defekt(er)Varen(e) du har kjøpt/fått montert gjeldene brukte bildeler som Batteri Elektro AS mener vil kunne fungere tilfredsstillende. Dersom delens alder og tidligere bruk allikevel fører til at delen(e) ikke har tenkt funksjonsevne fraskriver Batteri Elektro AS seg ethvert ansvar for slike funksjonsfeil. Det må ikke igangsettes arbeid på delen/bilen før Batteri Elektro AS blir kontaktet.

 

GARANTI

3 mnd garanti på brukte bildeler, ved havari gir vi «Ny» brukt vare eller vareverdi refunderes. Vårt ansvar er begrenset, uansett årsak, til varens salgsverdi. Utgifter ved inn/ut montering dekkes ikke av Batteri Elektro AS